สินค้า

ตะแกรงลวดแสตนเลส

รายละเอียด ตะแกรงลวดแสตนเลส Plain Weave

ประโยชน์ที่นำไปใช้ 
สำหรับทำมุ้งลวด กั้นแมลง เลี้ยงแมล