รายละเอียดตะแกรง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1. เป็นการนำเส้นลวดมาทอเป็นตะแกรงลวด

2. เป็นตะแกรงลวดตาข่าย รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

3. มีให้เลือกทั้งแบบ Plain Weave, Plain Dutch Weave

4. ผลิตจากลวดสแตนเลสเกรด SUS-304, 316

รายละเอียดตะแกรงทอ

 1. นำเส้นลวดผ่านกระบวนการทอเป็นตะแกรง (คล้ายการทอผ้า)
 2. ช่องรูตะแกรง
  แบบพื้นฐาน เป็นช่องรูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  แบบพิเศษ เป็นช่องรู รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม
 3. ลักษณะการทอ
  เป็นการนำเส้นลวดหลายเส้น (จำนวนเส้นขึ้นอยู่กับช่องหรือตาที่ต้องการ) มาเรียงกันอย่างเป็นระเบียบตามแนวนอนขนาดกันไปกับเครื่อง โดยทอสลับกันไปมา มีลักษณะการทอ 2 รูปแบบดังนี้

  – Pain Weave ลักษณะการทอจะคล้ายกับการทอผ้าทั่วไป ขั้นแรกนำเส้นลวดเส้นแรกลอดใต้ จากนั้นวางข้ามเส้นต่อไปเรื่อย ๆ โครงสร้างแบบนี้เป็นแบบขึ้น 1 ลง 1 ทั้งลวดแนวตั้ง และลวดแนวนอน ลักษณะช่องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  – Pain Dutch Weave ลักษณะการทอจะคล้ายกับ Pain Weave แต่มีการทอเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น เป็นแบบทอ 2 ชั้น โดยโครงสร้างการทอเป็นแบบขึ้น 1 ลง 1 ขั้นตอนการทอด้านหนึ่งใช้เส้นลวดขนาดใหญ่ มีระยะห่างมากกว่าเส้นลวดที่ขัดกันแนวขวาง ส่วนอีกด้านหนึ่งใช้ลวดขนาดเล็กกว่า (ละเอียด) ระยะห่างน้อยกว่า เรียงชิดกันเส้นต่อเส้น จึงทำให้ช่องชิด มีความหนาแน่น แข็งแรงทนทานกว่า ให้ประสิทธิภาพดีมากกว่าการทอแบบ Pain Weave การทอแบบนี้เรียกอีกอย่างว่า “ตะแรกงลายเสื่อ”

 4. วัตถุดิบ ใช้ได้ทั้งสแตนเลส สังกะสี เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง
 5. ลวดสแตนเลสเกรด SUS-304, 316
 6. ขนาดม้วน ความกว้าง 3 ฟุต 4 ฟุต และ 1, เมตร 1.5 เมตร, 2 เมตร, 3 เมตร (สามารถสั่งผลิตขนาดตามต้องการได้)