บริการ

ตะแกรงสแตนเลส
ตะแกรงสแตนเลส
ตะแกรงสแตนเลส
ตะแกรงสแตนเลส
ตะแกรงตาข่ายสแตนเลส
ตะแกรงทอสแตนเลส

บริการงานตัดโลหะ

บริการรับตัดตะแกรงทอลวดตามแบบและขนาดที่ต้องการ ตัดได้ทั้งแบบสี่เหลี่ยมผื่นผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส และ แบบวงกลม โดยไม่จำกัดจำนวนในการตัด โดยบริษัทมีพนักงาน
จัดเรียงชิ้นงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ชิ้นงานเสียเศษน้อยที่สุด สามารถตัดอย่างรวดเร็ว ปริมาณมาก สามารถรองรับแผ่นโลหะขนาดเล็กไปจนถึงแผ่นโลหะขนาดใหญ่

บริการสินค้าตัวอย่าง

ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดเตรียมสินค้าตัวอย่างสำหรับลูกค้า เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการจำหน่ายสินค้าของท่าน หากท่านไม่สะดวก ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าตัวอย่างทางไปรษณีย์

บริการขนส่ง

ทางบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้า ให้ผู้บริโภคตามเวลาและสถานที่กำหนด หากระยะทางเป็นอุปสรรค ทางบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าทางขนส่ง โดยทำการจัดหาบริษัทขนส่งให้ หรือ ตามแต่ท่านจะสะดวกที่สุด

การบรรจุห่อผลิตภัณฑ์

ตะแกรงทอสแตนเลส