การใช้งาน

มุ้งลวด

นิยมใช้ตะแกรงลวดสแตนเลส เบอร์ 16 เส้นลวดหนา 0.25 ช่องรู 1.33 mm. หรือเบอร์ 18 เส้นลวดหนา 0.25 ช่องรู 1.16 mm.

ตัวกรองของเหลว

นิยมใช้ตะแกรงในการกรองสี กรองน้ำ กรองลม กรองแป้ง กรองน้ำมัน กรองน้ำตาล กรองเคมีน้ำยา กรองของเสียง กรองโลหะ กรองเครื่องสำอาง กรองยา

อาหาร

นิยมใช้ตะแกรงลวดสแตนเลสในการตากอาหาร รองอาหาร

งานตกแต่ง - เฟอร์นิเจอร์

นิยมใช้ตะแกรงลวดสแตนเลสหรือสังกะสีในการกันห้อง-กั้นพื้นที่

เครื่องใช้สำนักงาน

นิยมใช้ตะแกรงลวดสแตนเลสในการผลิตเครื่องใช้ สำนักงานต่าง ๆ

เครื่องเสียง

นิยมใช้ตะแกรงลวดสแตนเลสสังกะสีในการทำอุปกรณ์เครื่องเสียงเช่นไมโครโฟน

ปศุสัตว์

นิยมใช้ตะแกรงลวดสแตนเลสในงานด้านปศุสัตว์

หลอมเม็ดพลาสติก

นิยมใช้ตะแกรงลวดสแตนเลสในการหลอม เป่า ฉีด เม็ดพลาสติก

สายพานลำเลียง

นิยมใช้ตะแกรงลวดสแตนเลสในการทำสายพานลำเลียง

ตะแกรงคัดเมล็ด

ตะแกรงย่าง